Funderingstechnieken Geluidsschermen Civiele techniek Werktuigbouwkunde Meettechnieken Referenties Nederland Referenties Wereldwijd

Referenties » Definitief ontwerp bouwputwanden schacht Oost


Papendrecht/Zwijndrecht Papendrecht/Zwijndrecht Papendrecht/Zwijndrecht Papendrecht/Zwijndrecht Papendrecht/Zwijndrecht

Definitief ontwerp bouwputwanden schacht Oost civiele_techniek funderingstechnieken
Locatie: Nederland, Papendrecht/Zwijndrecht
Opdrachtgever: Tubecon
Omschrijving:

De Sophiaspoortunnel is na de Botlekspoortunnel de tweede en langste geboorde tunnel in de Betuweroute. Het te boren tunneldeel ligt tussen de (oostelijke) startschacht nabij de A15 en de (westelijke) ontvangst-schacht (Zwijndrecht). De startschacht bestaat uit een bouwput (combi-wand), in breedte variërend van 29 m tot 34 m met een lengte van 66 m en een diepte van 19 m. De startschacht wordt eveneens voorzien van een betonnen stempelraam. De vloer van de schacht bestaat uit een gewapende onderwaterbetonvloer, waarbij geen trekpalen of ankers worden toegepast. Het verticaal evenwicht wordt verzekerd door de zandlaag tussen NAP-20,2 m (onderkant onderwaterbetonvloer) en NAP-29,0 m (bovenkant waterremmende kleilaag van Kedichem). De ontvangstschacht is vergelijkbaar met de startschacht, echter daar de waterremmende klei/veenlagen van Kedichem minder diep liggen (dan bij de startschacht), is verticaal evenwicht tijdens de uitvoering volgens het polderprincipe niet meer mogelijk. Hierdoor wordt de onderwaterbetonvloer nu door middel van Leeuwankers (trek) op z’n plaats gehouden. De spoortunnel bestaat uit een boortunnel van twee buizen met elk een inwendige diameter van circa 8,65 m, De lengte van het boordeel bedraagt 4.250 meter. De startschacht werd uiteindelijk omgebouwd tot bedieningsgebouw.


Jaar: 2000

Terug naar overzicht »